top of page
How can we know the way_  Jesus said, I am the way the truth and the life.....   A compass

주일설교

설교 제목을 클릭하시면  

영상을 보실수 있습니다

     12/29/19 강퍅한 믿음 (출 9:13-35)                      

     12/22/19 하나님께 영광, 땅에는 평화 (눅2:1-20)

     12/15/19 교회란 무엇인가 (계3:7-13)                       

     12/8/19 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사(요3:16)                      

     12/1/19 임마누엘 (마 1:18-25)               

     11/24/19 무엇을 감사할까? (요 4:1-26)                

     11/17/19 안식일과 주일 (출31:12-18,35:1-3)                 

     11/11/19 성경적인 교회 (마16:13-20;엡 2:1-7)                    

     11/3/19 하나님은 어떤 분이신가 (창 1:1-31)                      

     10/27/19 천년왕국의 이해  (계 20:1-15)                  

     10/20/19 신앙의 기초  ( 딤후 3:10-17)                 

bottom of page